هنگامی که در دعا و مناجات به خطاهای خود اعتراف میکنیم و دیده برکاستی های خود می گشاییم این خودشناسی و اعتراف و چشم گشودن بر ضعف ها و معایب خود میتواند موجب چشم پوشی از معایب دیگران و مانع داوری و قضاوت ما از دیگران شود 

 

مهمتر اینکه درمی یابیم دشمن اصلی ما در بیرون از ما نیست بلکه از جانب خود ما است 

همه از دست غیر کنند ناله 

سعدی از دست خویشتن فریاد 

 

تو با دشمن نفس هم خانه ای 

چه در بند پیکار بیگانه ای 

 

در نیایش اعتراف میکنیم بیشتر از هرکس دیگری خود بر خود ستم کرده ایم 

یا ایهاالناس انما بغیکم علی انفسکم (یونس 23)

ای مردم سرکشی شما فقط به زیان خود شما است 

 

ربنا ظلمنا انفسنا و ان  لم ت غفر  لنا و ترحمنا لنن من الخاسرین (اعراف 23)

پروردگارا ما بر خویشتن ستم کرده ایم  واگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیان کاران خواهیم بود

 

اللهم انی اعوذ بک من علم لاینفع 

ومن قلب لایخشع 

ومن نفس لاتشبع 

خدایا به تو پناه می برم  از دانشی که نافع نیست 

از قلبی که خاشع نیست 

و از نفسی که سیر نمیشود 

 

مولانا در نیایشی می فرماید 

 

باز خر ما را از این نفس پلید 

کاردش تا استخوان ما رسید 

 

از چوما بیچارگان این بند سخت 

کی کشاید ای شه بی تاج و تخت 

 

این چنین قفل گران را ای ودود 

کیتواند جز که فضل تو گشود 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دار وندارمه آقا همچو قطره ام ، در جریان اُسداد (استاد) چُس داد !!! موسسه ویدیویی طلوع خورشید پاکان همه چی موجوده فروش میوه خشک کن استاندارد چاره های سلامتی و زیبایی کلینیکی و خانگی اشاره بهترین آتلیه بارداری